Dichotomie

dichotomie – (z řec. dicha = na dvakrát, tome = řez) – princip členění jevu, vlastnosti na dva kvalitativně odlišné stavy, které mohou být dvěma částmi určitého kontinua nebo binární opozicí (v prvním případě jde např. o rozdělení škály věku na 2 stejné úseky, v druhém případě o rozdělení populace na muže a ženy). V empir. výzkumu se hovoří o dichotomické proměnné či dichotomickém znaku. Někdy se rozlišuje „čistá“ d., která má podobu nominálního znaku se dvěma alternativami, a „umělá“ d. ordinálních či kardinálních znaků, která se používá např. pro zjednodušení situace při experimentální proceduře nebo při komparaci (skupiny se redukují na dvě), jako jednoduchý algoritmus dimenzionální analýzy, ale také např. jako základ typologie v rovině teorie (viz např. F. Tonniesovo rozlišení Gemeinschaft a Gesellschaft).

dichotomy dichotomie Dichotomie dicotomia

Jiří Buriánek