Ekonomie morální

ekonomie morální – obecně sdílený konsensus týkající se předpokladů a očekávání upravujících pravidla reciprocity v ekon. jednání a stabilizující se v systému sociální kontroly. Pojem e.m. vytvořil E. P. Thompson jako název alternativy tržní ekonomie, kterou zformovaly povstavší angl. lidové masy v 18. st. Vychází z pojetí soc. antropologie É. Durkheima a B. Malinowského a souvisí s konceptem „sociální vkořeněnosti“ ekon. jednání v tradičních ekonomikách v pojetí K. Polányiho (viz ekonomická sociologie). Zatímco původně byly proti sobě – hist. i systémově – stavěny „tržní“ a „morální“ ekonomie, v současných analýzách se prokazuje nutná „vkořeněnost“ i tržní ekonomiky, ovšem s přesunem morálních kritérií a pravidel reciprocity z trhu zboží na trh práce. Oproti Marxově tezi o komodifikaci pracovní síly v kapitalismu je její zhodnocování ve státě blahobytu postupně morálně svazováno.

moral economy économie morale Moralökonomie economia morale

Literatura: Gouldner, A.: Reciprocity and Autonomy. 1973; Thompson, E. P.: Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century. Past and Present. 1971.

Jiří Večerník