Ekonomie politická radikální

ekonomie politická radikální – poměrně nesourodý teor. směr ekonomie vystupující v souvislosti s hnutím „nové levice“. Vznik e.p.r. je spojován se založením Union for Radical Political Economy (Svazu pro radikální ekonomii) a časopisu The review of Radical Economics v r. 1968 v USA. Teor. a ideové pozice e.p.r. jsou velice různorodé. Společnou platformou, která spojuje různé opoziční směry nazývané e.p.r., je odmítání postulátu oficiálních ekon. teorií keynesismu a neoklasické ekonomie, tzv. čisté ekonomie, která vylučuje rozbor soc. problémů, a potřeba zdůraznit zejm. otázku rozdělování. Příznačné pro e.p.r. je, že uznává význam Marxova přínosu do ekon. vědy a snaží se využít jednotlivé teze jeho analýzy. V literatuře jsou obvykle k e.p.r. řazeny práce J. O. Robinsonové, J. K. Galbraitha a jejich následovníků a publikace představitelů „nové levice“. Přívrženci e.p.r. vystoupili „radikálně“ zvl. v souvislosti s hodnocením krize r. 1974 v USA, kdy vyjádřili stanovisko, že amer. ekonomika je v zajetí vleklé strukturální krize. K prvenství v e.p.r. se hlásí am. ekonom M. Bronfenbrenner, který za rysy příznačné pro e.p.r. považuje: odsouzení nerovnoměrného rozdělení důchodů; kritiku militarismu a rasismu a rovněž neokolonialismu, jímž se prohlubuje propast mezi bohatými a chudými zeměmi; kritiku tradiční ekon. vědy, která posuzuje člověka jen z hlediska jeho funkce ve výrobě a spotřebě; kritiku omezování soc. výdajů; boj proti poškozování životního prostředí.

radical political economy économie politique radicale radikale politische Ökonomie economia politica radicale

Literatura: Samuelson, P. A.Nordhaus, W. D.: Ekonomie. Praha 1991.

Marie Cikánková