Ekonomika sociálně tržní

ekonomika sociálně tržní – koncepce smíšené ekonomiky kombinující tržní ekonomiku s centrálním řízením hospodářství. Tato koncepce byla prosazovaná např. v Německé spolkové republice po 2. svět. válce. Východiskem zde bylo učení freiburské ordoliberalistické školy, jejímiž hlavními představiteli byli Walter Eucken a Müller-Armack, který pojem e.s.t. zavedl. Podle ordoliberalismu skutečná nár. hospodářství vždy představují kombinaci obou ideálních typů, centrálně řízeného a svobodného tržního hospodářství, ale zpravidla se blíží více jednomu z nich. Představitelé ordoliberalismu považovali za optimální e.s.t., které využívá přednosti tržní koordinace k zajištění vysoké efektivnosti, jež není v přílišné míře provázena růstem soc. diferenciace a dalšími negativními důsledky spojenými s tržním selháním, a zároveň klade důraz na soc. politiku státu zmírňující negativní působení tržního hospodářství.

social-market economy économie sociale de marché soziale Marktwirtschaft economia sociale di mercato

Literatura: Eucken, W.: Die Grundlagen der Nationalekonomie. 1940; Eucken, W.: Die Grundsätze der Wirtschaftspolitik. 1952; Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha 1991.

Milan Sojka