Ekonomika smíšená

ekonomika smíšená – ekon. systém, ve kterém vedle veř. podniků existuje silný soukromý sektor. Pro existenci veř. sektoru v tržní ekonomice se uvádějí dva zákl. důvody: 1. normální fungování trhu vyžaduje zabezpečení a ochranu právního a institucionálního rámce, v němž tento trh působí (ochrana soukromého vlastnictví, zajištění hosp. svobod, stanovení pravidel hosp. soutěže); 2. může dojít k tzv. tržním selhání v případě existence monopolů, externalit a veř. statků, popř. z jiných důvodů. Veř. instituce se zřizují především v oblasti vzdělání, ochrany životního prostředí, práva apod. Váha veř. sektoru je v každé zemi jiná, závisí na konkrétních podmínkách a potřebách dané země.

mixed economy économie mixte Mischform des Wirtschaftssystems economia mista

Literatura: Stiglitz, J. E.: Economics of the Public Sector. New York 1988.

Irena Keményová