Etnografie velkého města

etnografie velkého města – západoněm. varianta antropologie města. Tato teor.-metodol. orientace se zformovala po 2. svět. válce jako reakce na omezení tradiční hist. orientované něm. etnografie. Předmětem výzkumu e.v.m. je především způsob života a kultura obyv. velkých průmyslových center, a to v hist. a strukturálně funkcionálním kontextu moderní industriální společnosti. Je to disciplína velmi blízká sociologii města.

ethnography of the big city ethnographie de grande ville Ethnografie der Grossstadt etnografia della metropoli

Václav Soukup