Etnopsychiatrie

etnopsychiatrie – srovnávací obor psychiatrie, v jehož rámci probíhají transkulturální výzkumy a komparace projevů duševní nemoci, psychopatologie a sociálních deviací v různých společnostech a etnických skupinách. E. studuje i vliv dané kultury na duševní zdraví jedinců. Analyzuje vlivy kultury na konkrétní patologické manifestace, na způsob jejich diagnózy a terapie. Zajímavé jsou studie jedinečných forem duševního onemocnění, determinovaného specif. rysy daných kultur – např. tzv. „arktická hysterie“ v polárních oblastech, fenomén lakato v tajuplném rituálu woodoo na Haiti, démonické posedlosti u národů Afriky apod. Dlouhodobou komparativní analýzou se dospělo k závěru, že existují jen dvě formy duševního onemocnění, které se univerzálně vyskytují na světě bez ohledu na specifický, různými kulturami podmíněný průběh nemoci, a to hysterické projevy a maniodepresívní psychóza. V řadě přír. národů se např. nevyskytují jedinci postižení schizofrenií, protože struktura společnosti zamezuje možnostem dlouhodobých soc. deprivací.

ethnopsychiatry ethno-psychiatrie Ethnopsychiatrie etnopsichiatria

Literatura: Devereux, G.: Etnopsychiatrie complementaire. Paris 1976; Kiev, A.: Transcultural psychiatry. New York 1978.

Michal Černoušek