Expertíza

expertíza – vyžádaná, většinou úzce účelově zaměřená odborná analýza problému nebo rozsáhlejší posudek práce, zhodnocení situace apod. E. může být zaměřena na prognózu nebo se může koncentrovat na sociotech. doporučení. Slouží potřebám teorie i organizační a řídící praxe. Může být zpracována jednotlivcem nebo skupinou expertů, příp. může být výsledkem aplikace a vyhodnocení expertních metod. Většinou je postavena na teor. znalostech i praktických zkušenostech. Může být také plodnou konfrontací různých hledisek, systémem variantních řešení problému. Pomocí e. je možno vytvářet modelové situace, simulace problémů.

expertise expertise Begutachtung, Expertise perizia

Jiří Buriánek