Metody expertní

metody expertní – spec. výzk. metody většinou pomocného, doplňujícího rázu, jejichž společným rysem je využití expertů k posouzení závažných teor. nebo metodol. otázek. Tyto metody se používají zejm. při výzkumech organizace a řízení a v prognostice, lze je však použít i při hledání optimální varianty výzk. strategie či sociotech. doporučení. Někdy se zahrnují pod heuristické metody (viz heuristika) nebo techniky tvořivého myšlení (platí to zejm. o brainstormingu). V souvislosti s uplatněním m.e. se hovoří též o expertním šetření. M.e. mohou využívat tvůrčí potenciál jednotlivců i skupiny expertů, a to na bázi individ. či skup. interview, ankety nebo expertizy. Výběr expertů nemusí být omezen jen na specialisty; někdy je důležitější rozvinutá schopnost tvořivého myšlení než znalosti v určitém úzkém odborném kruhu. Specif. m.e. je tzv. delfská metoda. M.e. mohou být založeny jak na principu pozitivního rozvíjení námětu, tak na jeho programové kritice (tzv. metoda ďáblova advokáta). Pragmaticky je zaměřena technika scénářů budoucnosti, technika kritické cesty, metoda sinektická a další. Expertům mohou být poskytnuty předběžné informace (zákl. údaje, trendy nebo teor. modely řešení), anebo jim může být naopak ponechán zcela volný prostor pro uplatnění kreativity. M.e. mohou být různě kombinovány a obměňovány. Expertní šetření nebo diskuse lze opakovat při zapojení stejných nebo různých osob, s fixovaným nebo obměňovaným námětem; výsledky lze vyhodnocovat průběžně.

expert methods méthodes d'expertise Expertenmethoden metodi peritali

Jiří Buriánek