Metoda sinektická

metoda sinektická – jedna z metod skup. tvorby idejí, návrhů řešení problémů. Na rozdíl od brainstormingu nehledá m.s. co nejvíce řešení, ale snaží se vytvořit jedno úplně nové, resp. originální. M.s. používá analogii i metaforu, a to jak v etapě analýzy problému, tak i při navrhování možných řešení. Členové sinektické skupiny i moderátor jejího vedení musí být zvl. vyškoleni. Předností m.s. je eliminace neefektivních řešení typických pro brainstorming. Nevýhodou je větší časová náročnost a nemožnost efektivní aplikace bez vyškolení, resp. bez dlouhodobých zkušeností.

sinectics, sinectic method méthode sinéctique sinektische Methode metodo sinetico

Literatura: viz metoda delfská.

Peter Benkovič