Fórum sociální politiky

Fórum sociální politiky (2007–)

Fórum sociální politiky 01.jpg

Časopis vydávaný Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v Praze, přinášející akademické studie z oblasti sociální politiky a informační věstník (včetně recenzí, výběru informací ze zahraničního tisku a poznatků z praxe). Časopis věcně navazuje na dávnou tradici Sociální revue a dalších informačních periodik předchůdců dnešního Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, respektive Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Začal být vydáván v srpnu 2007 s periodicitou šestkrát ročně (v prvním roce vyšla jen tři čísla), šéfredaktorkou byla Helena Lisá. V současnosti časopis vede Hana Roztočilová.

Zdeněk R. Nešpor