Sociální revue

Sociální revue (1920–1951, 1955–1962)

Sociální revue 01.jpg

Časopis Sociálního ústavu ČSR, který vycházel v letech 1920–1938 zprvu jako měsíčník, od druhého ročníku (1921) jako dvouměsíčník a od 12. ročníku (1931) opět jako měsíčník. Od pátého ročníku (1924) časopis nesl podtitul „Věstník ministerstva sociální péče“. Redakci řídili Rudolf Teltšík (1920–1921), Augustin Žalud (1921–1926) a Josef Kotek (1927–1938). Časopis zanikl v souvislosti s politickými změnami v období druhé republiky, obnoven byl dvacátým ročníkem (1945) a v této podobě vycházel do roku 1950; vydavatelem bylo ministerstvo ochrany práce a sociální péče, redakční kruh řídil V. Berger. Po komunistickém převratu se Sociální revue stala platformou ideologické prezentace nového režimu, přesto však byla v roce 1951 nahrazena novým časopisem Socialistická práce. Jeho šéfredaktorkou se stala Růžena Pešková, časopis Socialistická práce však vycházel jen v tomto roce (celkem osm čísel). Sociální revue s podtitulem „Časopis pro teoretické otázky sociálního zabezpečení“ byla obnovena v roce 1955 (první ročník) a vycházela do roku 1962 (osmý ročník).

Časopis původně sloužil především jako věstník ministerstva sociální péče, obsahoval část revuální (studie z oblasti sociální politiky, české i zahraniční, recenze a zprávy z mezinárodních kongresů) a část úřední, tedy ministerské výnosy a oběžníky, případně relevantní usnesení parlamentu, rozhodnutí správního soudu apod. Podával přehledy o činnosti Sociálního ústavu ČSR a v letech 1925–1931 otiskoval také spolkové zprávy Masarykovy sociologické společnosti, která fakticky navázala na činnost teoretického odboru Sociálního ústavu ČSR. Od pátého ročníku (1924) začala Sociální revue častěji publikovat také teoretické sociologické stati a studie informující o výuce sociologie na zahraničních a domácích univerzitách, z hlediska struktury časopisu však šlo jen o okrajové téma (I. Arnošt Bláha, Emanuel Chalupný, Rudolf Teltšík, Antonín Uhlíř, Augustin Žalud). Po vzniku Sociologické revue (1930) se takovéto texty na stránkách Sociální revue objevovaly již jen výjimečně, častější byly teoreticky pojaté stati z oblasti sociální politiky a ekonomie (Josef Macek, Jan Mertl, Gustav Reif). Pět poválečných ročníků (20, 1945 – 25, 1950) a obnovený časopis (1, 1955 – 8, 1962) obsahovaly větší množství kratších článků z oblasti sociální politiky, včetně informací o jejím stavu v zahraničí, věstník ministerstva a dalších orgánů, zprávy a knižní anotace.

Zdeněk R. Nešpor