Freudismus

freudismus – doktrína, resp. směr vycházející od Sigmunda Freuda a prosazující se především v klinické psychologii, ale i v jiných vědách včetně s-gie. Významově je totožný s pojmem klasická psychoanalýza. Původní Freudova psychoanalýza, resp. f., má dnes již jen málo ortodoxních následovníků. Zejm. byl opuštěn Freudův striktní biologismus. F. začal být spojován zejm. se sociální psychologií (E. Fromm) a s revizionisticky pojatým marxismem (H. Marcuse). Do jisté míry je f. uchováván v díle it. sociologa F. Alberoniho (1965). V s-gii inspiroval dílo J. L. Morena, T. Parsonse aj., kteří se k němu však stavěli kriticky. Nejvíce se f. uchoval v liter. a výtvarném surrealismu.

Freudism freudisme Freudismus freudismo

Literatura: Kline, P.: Psychology and Freudian Theory. London, New York 1984.

Milan Nakonečný