Industrial

industrial – příklad hnutí mládeže revoltujícího proti industriální společnosti, resp. proti jejím dopadům na životní způsob a životní prostředí, exaltovaným zvýrazněním některých jejích rysů hudebními prostředky. I. vznikl koncem 70. l. jako reakce jednak na módní punk, jednak na vlnu průmyslové neorevoluce. Zrodil se uprostřed smetišť moderních velkoměst, v rozpadajících se průmyslových objektech, kde je vše ovlivněno děsivým hlukem dopravy a továrních strojů. „Hippies obsadili přírodu, rockeři město a punkové sídliště, nám zbyly přístavní doky, tovární haly a nádvoří“ – prohlásil jeden z představitelů první vlny této hudby. Nevábný obraz průmyslové společnosti s posunutými měřítky hodnot se industriální soubory snažily vyjadřovat ekvivaletními a záměrně primitivními prostředky na hranici únosné hlasitosti pro posluchače, často simulujícími atmosféru továrních hal. Nekonkrétní hluk má být tvůrcem nového vědomí, člověk je jím pohlcen a zároveň i očišten od industriálních stresů. Jiné kapely naopak používaly metodu tvůrčího teroru vůči posluchačům, protože chtěly hlukem vytvářet až bolest a nutit tak k novému pohledu na realitu. Začátkem 90. l. vznikla vlna postindustrialu, na kterou se snaží navázat čeští industrialisté (či spíše napodobit ji).

industrial industriel Industrial industrial

Jakub Línek