Infantilismus sociální

infantilismus sociální – (z lat. infantilis = dětský) – specif. fenomén vyspělých industriálních společností, v nichž vzniká a narůstá rozpor mezi biol. dospělostí a sociokult. nezpůsobilostí a zejm. neochotou mladých dospělých akceptovat zátěž soc. rolí a povinností, jež tradičně přísluší dospělým. I.s. se projevuje např. v neochotě vstupovat do pevných pracovních svazků, nastupovat vojenskou službu, vázat se trvalým manželstvím, angažovat se v institucionalizovaných polit. strukturách atd. Určitá část biol. dospělé populace si takto uměle prodlužuje adolescenci a současně si nárokuje respektování tohoto uměle konstruovaného adolescentního statusu. I.s. je zčásti vyjádřen již v ideologii kontrakultury 60. l., je fixován v některých subkulturách mládeže a nabývá čas od času povahy generačního konfliktu.

social infantilism infantilisme social sozialer Infantilismus infantilismo sociale

Miloslav Petrusek