Jednotka měření

jednotka měření – určité množství (velikost), přijaté za základ pro měření extenzívní veličiny, resp. jednotkové množství takové veličiny. Stanovení j.m. vychází z hledání společné kvality a společného pojmenování s veličinou. Pro měření intenzívních veličin, které vyjadřují pouze stupeň nebo pořadí a nikoli počet, množství, se j.m. nepoužívá. J.m. zobecněná pro danou třídu měřených vlastností je základem etalonu měření. Z běžných j.m. se v s-gii používají nejčastěji jednotky času.

unit of measurement unité de mesure Maßeinheit unità di misura

Hynek Jeřábek