Veličina

veličina – charakteristika objektu měření určující rozsah (velikost nebo stupeň) jeho ukazatele (vlastnosti nebo vztahu). V. jsou vlastním předmětem měření v s-gii. Jsou vyjadřovány jako počet jednotek a zobrazovány jako intervalové nebo poměrové znaky. Intenzívní v. představuje stupeň kvality a je zobrazována jako pořadový znak.

variable valeur Wert, Grösse variabile

Hynek Jeřábek