KBCSg:Mareš Petr

Mareš PetrKnižní bibliografii české sociologie

KACR, Josef; GABRHELÍK, Ivo; MAREŠ, Petr. Ekonomická psychologie a sociologie. 1. vyd. Brno: Vysoké učení technické, 1980. 152 s.
MAREŠ, Petr; NEZDAŘIL, Vladimír. Antologie z personalistiky. 1. vyd. Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně. Fakulta filosofická, 1982. 91 s.
MAREŠ, Petr. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Brno: Masarykova universita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4.
MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 151 s. ISBN 80-901424-9-4.
MAREŠ, Petr; MOŽNÝ, Ivo. Institucionalizace chudoby v Čechách: přehledová studie. Praha: Nadace Start, 1995. 52 s.
MAREŠ, Petr. O chudobě v české a slovenské společnosti: sborník z konference s mezinárodní účastí: [Brno 10.-11. dubna 1995]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 147 s. ISBN 80-210-1245-5.
MAREŠ, Petr. Sociologie nerovnosti a chudoby. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 248 s. ISBN 80-85850-61-3.
MAREŠ, Petr; VYHLÍDAL, Jiří; SIROVÁTKA, Tomáš. Nezaměstnaní na trhu práce: dopady nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 62 s.
MAREŠ, Petr; VYHLÍDAL, Jiří; SIROVÁTKA, Tomáš. Strategie nezaměstnaných: druhá vlna dotazování v panelovém šetření (stav po 6 měsících nezaměstnanosti). Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 60 s.
MAREŠ, Petr; VYHLÍDAL, Jiří; SIROVÁTKA, Tomáš. Ztráta zaměstnání: reakce, plány a flexibilita nezaměstnaných. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 53 s.
MAREŠ, Petr; POTOČNÝ, Tomáš (eds.). Modernizace a česká rodina: sborník prezentací na sympoziu pořádaném ve dnech 15.-17. října 2003 Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2003. 348 s. ISBN 80-86598-61-6.
MAREŠ, Petr. Chudoba v České republice v datech: (šetření sociální situace domácností): dílčí studie projektu o možnostech monitorování chudoby v ČR. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004. 57 s.
MAREŠ, Petr aj. Society, reproduction and contemporary challenges. Brno: School of Social Studies, Masaryk University, 2004. 198 s. ISBN 80-86598-67-5.
MAREŠ, Petr; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava; SIROVÁTKA, Tomáš aj. Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda. Praha: CESES FSV UK, 2006. Nestr.
MAREŠ, Petr; HOFÍREK, Ondřej (eds.). Sociální reprodukce a integrace - ideály a meze 2006: Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze: sborník z konference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007. 324 s. ISBN 978-80-210-4439-5.
MAREŠ, Petr; HORÁKOVÁ, Markéta; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Sociální exkluze na lokální úrovni. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2008. 77, 10 s.
MOŽNÝ, Ivo; MAREŠ, Petr. Institucionalizace chudoby v Čechách: přehledová studie. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 63 s.
MOŽNÝ, Ivo; MUSIL, Libor; MAREŠ, Petr. Social consequences of a change in ownership: two case studies in industrial enterprises in the Czech Republic - Spring 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 154 s. ISBN 80-210-1204-8.
SIROVÁTKA, Tomáš; MAREŠ, Petr (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8.