KBCSg:Sirovátka Tomáš

Sirovátka TomášKnižní bibliografii české sociologie

MAREŠ, Petr; VYHLÍDAL, Jiří; SIROVÁTKA, Tomáš. Nezaměstnaní na trhu práce: dopady nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 62 s.
MAREŠ, Petr; VYHLÍDAL, Jiří; SIROVÁTKA, Tomáš. Strategie nezaměstnaných: druhá vlna dotazování v panelovém šetření (stav po 6 měsících nezaměstnanosti). Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 60 s.
MAREŠ, Petr; VYHLÍDAL, Jiří; SIROVÁTKA, Tomáš. Ztráta zaměstnání: reakce, plány a flexibilita nezaměstnaných. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 53 s.
MAREŠ, Petr; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava; SIROVÁTKA, Tomáš aj. Sociální vyloučení a sociální začleňování v České republice jako veřejně politická agenda. Praha: CESES FSV UK, 2006. Nestr.
SIROVÁTKA, Tomáš, Markéta HORÁKOVÁ a Pavel HORÁK. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií v nakl. Albert, 2014. 231 s. ISBN 978-80-210-7149-0.
SIROVÁTKA, Tomáš. Uvod do sociologie pro ekonomy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 169 s. ISBN 80-210-0520-3.
SIROVÁTKA, Tomáš; ŘEZNÍČEK, Ivo. Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť: (srovnávací studie tří okresů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 117 s. ISBN 80-210-1246-3.
SIROVÁTKA, Tomáš. Politika pracovního trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 171 s. ISBN 80-210-1251-X.
SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu: příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 80-210-1716-3.
SIROVÁTKA, Tomáš; JAHODA, Robert; KOFROŇ, Pavel. Domácnosti a sociální dávky v letech 1996-2000: (analýza statistik rodinných účtů). Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 565 s.
SIROVÁTKA, Tomáš (ed.). Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita: Georgetown, 2002. 355 s. ISBN 80-210-2791-6.
SIROVÁTKA, Tomáš aj. Monitorování chudoby v České republice: úvodní studie. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 125 s.
SIROVÁTKA, Tomáš; RÁKOCZYOVÁ, Miroslava. Rozsah a cílenost programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR, zájem o programy a motivace účastníků: hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti na lokálním trhu práce. Brno: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2002. 31 s.
SIROVÁTKA, Tomáš; MAREŠ, Petr (eds.). Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2003. 272 s. ISBN 80-210-3048-8.
SIROVÁTKA, Tomáš aj. Rodina, zaměstnání a sociální politika. 1. vyd. Brno: Fakulta sociálních studií, 2006. 279 s. ISBN 80-7326-104-9.