Kohorta věková

kohorta věková viz analýza kohortní, pokolení, vrstevníci