Komputerizace

komputerizace – (odvozeno z angl. computer = elektronický číslicový počítač, z lat. computo = počítám) – komplex výzkumu, výroby, zavádění a využívání počítačů ve všech oblastech lidské činnosti a života. Pojem k. je používán v anglosaské literatuře od poloviny 60. l., do češtiny byl převzat přes ruštinu. Často se k. chápe jako „zavádění počítačů“, někdy se ztotožňují pojmy k. a informatizace. K. ve všech těchto smyslech silně ovlivňuje charakter práce a zasahuje do způsobu života, bývá proto předmětem s-gické analýzy. Nejčastěji se zkoumá vztah „člověk-počítač“ (viz též automatizace, automatizované systémy řízení, počítač).

computerization informatisation Komputerisierung computerizzazione

Literatura: Pernica, V.: Počítače, řízení, automatizace. Praha 1983; Tomšík, M.Růžička, J.Rymeš, M.: Společenské a psychologické souvislosti zavádění výpočetní techniky. Praha 1987.

Vladimír Pernica