Charakter práce

charakter práce – v běžném smyslu nespecifikované synonymum povahy či obsahu práce, v marx. s-gii to byla význ. kategorie postihující sociálně ekon. podstatu práce, náplň pracovní činnosti, dělbu práce a kooperativní formy práce. Tato kategorie byla používána jako duální s kategorií obsah práce, ale v s-gickém výzkumu byla kategorie ch.p. operacionalizována jako funkční obsah práce ve spojení s pracovními podmínkami a vyjadřována mírou zastoupení fyzických a duševních prvků v pracovním procesu. V zjednodušené podobě jde o dichotomizaci na fyzickou a duševní práci. Toto obecně stále používané dělení bývá kombinováno se stupněm tech. vybavenosti práce (technizace práce), nároků pracovní činnosti, resp. složitosti práce a podobně.

character of work nature du travail Arbeitscharakter carattere del lavoro

Literatura: Čangli, I. I.: Trud. Sociologičeskije aspekty teorii i metodologii issledovanija. Moskva 1973.

Jaroslav Hudeček