Technizace práce

technizace práce – souhrnné označení pro vyšší úroveň tech. vybavení práce, tj. přenosu pracovních funkcí člověka na stroje. Současné proměny t.p. jsou spojeny s rozvojem elektroniky, automatizace a robotizace. Úroveň t.p. se zjišťuje empir. instrumenty, které operacionalizují jak tech. charakter pracovního vybavení, tak funkci člověka, který s ním pracuje. Existují četné pokusy, jak popsat úroveň t.p. konkrétního pracovního místa, jak ji přizpůsobit odvětví, podniku, konkrétní výrobě. Stupnici t.p. vycházející z popisu stavu vývoje techniky vytvořil např. J. R. Bright a J. Auerhan. Škály t.p. charakterizující rozdíly v obsahu práce dělníka na různých stupních tech. rozvoje zkonstruovali např. J. B. Kvaša a K. Padevět. Průnik obou typů stupnic vyjadřuje kontinuum tech. rozvoje a úrovně tech. vybavení práce, zároveň indikuje kontinuum složitosti práce a kvalifikovanosti práce. Stupnice t.p. jsou využívány v s-gickém výzkumu pro charakterizaci vlivů vědy a techniky. Předpokládá se, že v závislosti na růstu úrovně t.p. se mění struktura nejen děl. práce, ale i práce tech.-hosp. pracovníků. Se zvyšováním stupně t.p. by se měl obohacovat obsah práce, někdy však naopak dochází k větší monotónnosti a k rutinnímu způsobu vykonávání práce. Zejm. některé typy mechanizace a automatizace snižují vzdělanostní a kvalifikační náročnost práce. Na těchto úrovních t.p. vzrůstá většinou senzorická zátěž.

technization of labour technisation du travail Technisierung der Arbeit tecnicizzazione del lavoro

Literatura: Auerhan, J.: Technika, kvalifikace, vzdělání. Praha 1965.

Jaroslav Hudeček