Logika vědy

logika vědy – vědní disciplína používající pojmy a aparát moderní logiky k analýze systémů věd. poznání. Zformovala se v první čtvrtině 20. l., rozpracoval ji neopozitivismus. Termín l.v. se používá také pro označení zákonitostí rozvoje vědy, pravidel a procedur věd. pozorování a učení o psychol. a metodol. předpokladech věd. objevů (viz též logika objevování). Mezi zákl. okruhy problémů současné l.v. patří zkoumání logických struktur věd. teorií, vytváření a zkoumání umělých (formalizovaných) jazyků vědy, různých typů deduktivních a induktivních úsudků (viz dedukce) v přír. a spol. vědách, analýza formálních struktur zákl. a odvozených věd. pojmů a definic, zkoumání logické struktury pozorovacích procedur a rozpracovávání logických kritérií jejich heuristické efektivnosti, zkoumání logicko-metodol. obsahu procesů abstrakce, vysvětlování, předpovídání atp.

logic of science logique de la science Wissenschaftslogik logica della scienza

Literatura: Durbin, P. R.: Logic and Scientific Inquiry. Milwaukee 1968; Ruzavin, G. I.: Naučnaja těorija. Moskva 1978.

Ondřej Majer