Lykantropie

lykantropie – (z fr. lycanthrope = vlkodlak) – programové sebevyčleňování umělců ze spol. struktury, interpretované buď jako destruktivní póza liter. satanismu, nebo jako vědomí hlubokého rozporu mezi nízkým soc. postavením umělce a jeho pocitem morální převahy nad „měšťákem“. Program l. zformuloval čelný představitel první generace fr. bohémy P. Borel, k pojmu v jeho druhém uvedeném smyslu se však vrátili i představitelé umělecké avantgardy 20. st. (např. T. Tzara).

lycanthropy lycanthropie Lykanthropie licantropia

Literatura: viz bohéma.

Alena Vodáková