Metavěda

metavěda – věd. disciplína, předmětem jejíhož zkoumání je věda. Některé vědní obory včetně s-gie mají rozvinuty vlastní meta-disciplíny (viz metasociologie). Význam m. je především metodol. Metavědní disciplíny se konstituovaly nejprve u deduktivních věd (metalogika, metamatematika). Tvrzení m. musí být formulována v odpovídajícím jazyce, jehož termíny se vztahují k jazyku dané vědy; ten se v této souvislosti nazývá objektovým jazykem, jazyk m. se nazývá metajazykem (viz též jazyk vědy).

metascience métascience Metawissenschaft metascienza

Literatura: Carnap, L. R.: Problémy jazyka vědy. Praha 1968.

Ondřej Majer