Metropolizace

metropolizace – vyšší fáze procesu urbanizace projevující se rostoucím soustřeďováním obyv. jednotlivých zemí do metropolitních oblastí (metropolitních regionů), jejichž jádrem jsou velká nebo středně velká města, metropole. Metropolitní oblasti či regiony se někdy v statist. literatuře označují také jako metropolitní území. Obvykle se rozlišují dva způsoby měření stupně m.: podílu obyv. soustředěného v metropolitních regionech se 100 tis. a více obyvateli nebo s 1 mil. a více obyvateli (častěji se aplikuje podíl obyv. v metropolitních regionech s více než 1 mil. obyvatel). Vymezování metropolitních regionů či území není v jednotlivých zemích jednotné; přesto lze z existujících údajů odvodit, že nejvyššího stupně m. dosáhly v současné době Sev. Amerika, Austrálie a Již. Amerika.

metropolization métropolisation Metropolisierung metropolizzazione

Literatura: viz metropole.

Jiří Musil