Mobokracie

mobokracie – (z angl. mob = dav; řec. kratos = vláda) – označení pro nestálý, obvykle polit. manipulovaný dav vykonávající nátlak na vládu či orgány místní samosprávy a požadující přijetí určitých soc. či polit. opatření. Dav může být ozbrojený, nebo působit jen prostředky morálního nátlaku. Pojem je doložen z r. 1734, existence m. je však známa již z antických a středověkých měst i renesančních městských komun. Příbuzné řec. slovo ochlokracie (doslova vláda lůzy, lůzovláda) se vyskytuje již u Aristotela. Ultrakonzervativními autory je užíváno též ve smyslu lidovlády. Oba pojmy se vyskytují v polit. publicistice zejm. 19. a 20. st. a jejich synonymem je „vláda ulice“. Dav fungující jako m. je v podstatě klakou, odborně nátlakovou skupinou.

mobocracy mobocratie Mobokratie, Pöbelherrschaft mobocrazia

Jiří Linhart