Národy přírodní

národy přírodní – označení pro společnosti, které svůj vztah k přírodě jako svému přirozenému životnímu prostředí promítají do veškeré své spol. aktivity, a to jak v oblasti ekon., tak i soc., kult. a polit. Termín n.p. odpovídá něm. názvu Naturvoelker a do čes. jazyka jej uvedl J. Čapek. V dnešní době tyto národy mizí postupně ze světa a reziduálně se uchovávají pouze na několika nejzazších místech naší planety (Amazonie, Filipíny, Nová Guinea, některé oblasti Afriky a Austrálie). Podle C. Lévi-Strausse je charakterizuje nejdůvěrnější obeznámenost s daným biol. prostředím, vášnivá pozornost, která se mu věnuje, a přesné znalosti vztahující se na toto prostředí. Jejich duchovní svět je natolik pozoruhodný, že se stal velkým zdrojem inspirace pro moderní evrop. umění. (Viz též společnost preliterární.)

natural nations nations de la nature Naturvölker popoli di natura

Literatura: Čapek, J.: Umění přírodních národů. Praha 1938; Lévi-Strauss, C.: Myšlení přírodních národů. Praha 1970.

Zdeněk Justoň