Oblast metropolitní

oblast metropolitní viz metropole, metropolizace, město