Obyvatelstvo přítomné

obyvatelstvo přítomné – kategorie obyvatelstva podle územní příslušnosti, která se zjišťuje ve sčítání lidu (podobně jako obyvatelstvo bydlící), v českých zemích od r. 1869. Původně byly do o.p. řazeny osoby, které v daném místě v den censu přenocovaly (sčítání z r. 1869, 1880, 1890, 1900, 1910, 1921, 1930 a 1950). V poslední době se o.p. u nás zjišťuje jako součet osob bydlících a současně přítomných v místě svého trvalého bydliště v době sčítání a osob dočasně přítomných (census z r. 1961, 1970, 1980, 1991). Před r. 1869 byl pro územní příslušnost obyv. určující veřejnoprávní vztah k danému území na základě domovského práva (připoutání k rodišti vyplývající z feudálních právních poměrů), ale pro vojenské účely byli registrováni i mužští obyv. v místě cizí a k domácím byli naopak řazeni i nepřítomní. Z těchto údajů lze odvodit o.p. (bezpečně se však z dochovalých pramenů dá zjistit o.p. pouze za bývalé země Čechy, Moravu a Slezsko, od r. 1790 někdy i za tehdejší kraje).

actual population population présente anwesende Bevölkerung popolazione presente

Literatura: Korčák, J.: Cvičení v demografii. Praha 1954; Mnohojazyčný demografický slovník. Český svazek. Praha 1965; "Obyvatelstvo českých zemí v letech 1754–1918. Díl 1. Česká statistika, Praha 1978, č. 13; viz též demografie.

Josef Ježek