Obyvatelstvo bydlící

obyvatelstvo bydlící – kategorie obyvatelstva podle územní příslušnosti, zjišťovaná ve sčítání lidu (stejně jako obyvatelstvo přítomné), příp. také v průběžné statist. evidenci obyv. Je důležitá zvl. pro charakterizování dílčích územních populačních celků (např. okresů, měst, obcí). O.b. je vymezeno obvyklým, resp. stálým bydlištěm, které je v českých zemích dáno místem trvalého pobytu ve smyslu přihlašovací povinnosti. O.b. se skládá z bydlících přítomných osob (tj. přítomných v místě jejich stálého – trvalého bydliště v den sčítání) a z bydlících dočasně nepřítomných (tj. nepřítomných v jejich stálém, resp. trvalém bydlišti v okamžiku sčítání). Kategorie o.b. byla základem čsl. sčítání lidu v letech 1961, 1970, 1980, 1991, protože se v nich vedle dat o jednotlivých osobách současně zjišťovaly údaje o domácnostech, bytech a domech. Rovněž bilance obyvatelstva na základě přirozené měny a stěhování je vlastně bilancí bydlícího obyvatelstva.

resident population population résidante Wohnbevölkerung popolazione residente

Literatura: viz obyvatelstvo přítomné, demografie, sčítání lidu.

Josef Ježek