Bydliště

bydliště – místo trvalého nebo občasného pobytu, chápané buď jako byt, resp. domek, dům, tj. neveř., uzavřený, oddělený prostor obydlí, určený pro soukromý život člověka v prostředí užší či širší rodiny, nebo jako prostor obklopující obydlí, v němž dochází ke kontaktům na bázi sousedství, event. jako ulice, městská čtvrť, obec, kraj, oblast, stát. V širším pojetí lze b. charakterizovat typem krajiny (horská, přímořská aj.), příp. ekonomickými, přír. a soc. podmínkami, kult. tradicí apod. V souvislosti s povinnou evidencí obyvatelstva lze rozlišovat b. trvalé nebo přechodné (viz také obyvatelstvo bydlící, obyvatelstvo přítomné). S-gicky je pojmu b. nejbližší pojem domov.

(place of) residence demeure, domicile Wohnort domicilio, residenza

Eva Heřmanová