Ochrana životního prostředí

ochrana životního prostředí viz ekologie, etika ekologická, hnutí ekologické