Příprava dat

příprava dat – metodická operace, jejímž cílem je transformace tzv. prvotních dat (např. vyplněných dotazníků) do souborů dat zpracovatelných matem.statist. prostředky. Proces p.d. zahrnuje: 1. kontrolu prvotních dat (tj. např. správnosti vyplnění dotazníků, úplnosti údajů apod.); 2. kódování dat; 3. záznam dat; 4. vytvoření potřebných datových souborů, zpravidla na počítačových médiích. Při p.d. dochází k specif. formalizaci a redukci primární s-gické informace, obsažené v prvotních dokumentech. Důležitou součástí p.d. je průběžná a systematická dokumentace, tj. zachycení všech relevantních údajů, které by mohly vypovídat o kvalitě získaných dat, pomohly identifikovat příp. zdroje chyb a napomoci interpretaci.

data preparation préparation des données Datenvorbereitung allestimento dei dati

Pavel Dvořák