Záznam dat

záznam dat – výzk. operace, která je součástí procesu zpracování dat s-gických empir. výzkumů prostřednictvím výpočetní techniky. V minulosti spočíval z.d.děrování dat na děrné pásky nebo štítky, dnes většinou v přenosu údajů z primárních dokumentů na vhodné počítačové médium. Výhodou záznamu na magnetická média je jejich opakované použití, snadnost oprav, vysoká hustota uchovávaných informací a tím i menší nároky na skladovací a archivační prostory a kromě toho i větší možnosti kontroly zaznamenaných dat. Při použití spec. záznamníkových zařízení nebo osobních počítačů lze vhodnými programy zajistit i kontrolu správnosti zaznamenávaných dat. V procesu výzkumu operace z.d. navazuje na kódování primárních údajů, po z.d. následuje automatická kontrola zaznamenaných údajů (někdy je prováděna opětovným z.d.). Řada programových systémů obsahuje postupy umožňující i kontrolu vazeb mezi různými daty (tím např. i vazeb mezi otázkami dotazníku).

data recording enregistrement des données Datenaufbereitung registrazione dei dati

Pavel Dvořák
Václav Forst