Performance sociokulturní

performance sociokulturní – (angl. slovo, z lat per = pře-, formare = tvořit) – označení skutečného jednání lidí v konkrétním spol. a kult. kontextu. V jistém smyslu je protikladem, v jistém smyslu realizací kulturní kompetence, tj. lidské chopnosti jednat v souladu s kult. gramatikou (kult. kódy, znalostmi a normami), kterou sdílí členové určité společnosti. Podle F. M. Keesinga p.s. vystupuje v podobě sociokulturních systémů, které představují objektivní realizaci kult. kompetence v různých ekologických prostředích. Rozdíl mezi kult. kompetencí a p.s. (sociokult. systémy) je možné ilustrovat např. na rozdílu mezi architektonickým projektem sídliště (kult. kompetence) a skutečným sídlištěm (sociokult. systém) nebo mezi teorií průmyslové výroby (kult. kompetence) a reálným fungováním průmyslových podniků (sociokult. systém).

sociocultural performance performance socio-culturelle soziokulturelle Performanz performance socio-culturale

Literatura: Casson, R. W.: Language, Culture and Cognition. New York 1981.

Václav Soukup