Peronismus

peronismus – latinskoamerická varianta populismu, nazývaná též justicialismus, spjatá především s působením argentinského politika J. D. Peróna, jeho manželky M. E. Martinezové a činností peronistické strany Partido Perinista, založené v r. 1947. J. D. Perón prezentoval sebe sama jako „vůdce lidu bez košil“ a svůj program založil na heslech soc. spravedlnosti, ekon. nezávislosti a polit. suverenity. Charakteristickým rysem p. byla soc. politika opírající se o válečnou konjunkturu. P. podporoval bytovou výstavbu, zlepšování pracovního zákonodárství, demokratizaci kultury a osvěty, polit. práva žen, kultivoval rodinné svazky na zásadách křesťanského solidarismu. Praxi populismu obohatil Perón o dovedné využívání přitažlivosti obou svých manželek a o tzv. loterii Evity (nazvané podle jeho první ženy E. Perónové), v níž výherce měl právo na splnění jakékoliv soc. zaměřené prosby. V rámci p. se rozvíjely ideje o nacionalizaci zahraničního kapitálu, úvahy o „třetí cestě“ mezi kapitalismem a socialismem v politice i ekonomice apod. Činnost J. D. Peróna je často charakterizována jako státní socialismus, nemarx. kolektivismus nebo nacionalistický kapitalismus. Byla však především odrůdou polit. myšlení založenou na státním paternalismu a státním intervencionismu.

Peronism péronisme Peronismus peronismo

Literatura: Mercier, V. N.: Autopsie de Peron. Le bilans du Peronisme. Gembloux 1974; Rommel, W.: Peronizm – proba oceny. Warszava 1975.

Jiří Linhart