Polosvět

polosvět – liter. název pro svět noblesních prostitutek a jejich ctitelů, popř. eufemistické označení kolektivit, u nichž se předpokládá, že erotické kontakty a poskytování sexuálních úsluh muži i ženami jsou součástí profese nebo usnadňují cestu ke spol. úspěchu. Tradičně je p. spojován s divadlem a uměním vůbec, s velkoměstským „nočním životem“, s různými formami podnikání na hranici legality, s existenčním zajištěním z nejasných a nepravidelných zdrojů, pod vlivem dobrodružné literatury též s prostředím špionáže. Pojem je odvozen z názvu divadelní morality A. Dumase ml. Demi-monde z r. 1855, v níž autor demonstroval životní osudy žen, které svým chováním překračovaly v podstatě zásady viktoriánské morálky. V jeho pojetí je demimondéna – tedy dáma polosvěta – měštkou ovládanou sexem natolik, že porušuje pravidla společnosti do té míry, že sama sebe deklasuje, tedy vyřazuje se dočasně nebo trvale z vrstvy, k níž náleží. Od slušných žen ji odděluje veř. skandál, od prostitutek fakt, že za pohlavní akt nepřijímá peněžitou odměnu. Typickou demimondénou byla vdaná žena, která uprchla se svým milencem a žila v soc. vakuu, z něhož na jedné straně vede cesta k zpětnému přijetí do společnosti, na straně druhé se otevírá možnost postupného vřazování do světa profesionální prostituce. Pojem demimondéna nabyl postupem doby řady dalších významů. Označuje ženu rozhodující samostatně, nezávisle na spol. konvencích o svém citovém a sexuálním životě, ženu vydržovanou milenci či přáteli, prostitutku. Patří sem zvl. vrstva prostitutek, které jsou schopny intelektuálně, kult. i soc. zvládnout svoji roli natolik, že okruh svých klientů omezují na minimum, pracují s vysokým ziskem, žijí životem tzv. lepší společnosti a vystupují spíše jako společnice, hostitelky či inspirující přítelkyně než jako prostitutky. Vydržování těchto žen je dosud v určitých kruzích otázkou spol. prestiže a plní funkce demonstrativní spotřeby. Problém byl ve svém původním vymezení mnohokrát liter. zpracován. S-gicky na něj reagovala zvl. etnometodologie, demonstrující na něm význam tzv. labellingu v každodenním životě.

demimonde demi-monde Halbwelt demi-monde

Jiří Linhart