Skandál

skandál – (z fr. scandale, popř. něm. Skandal = pohoršení, ostuda; oboje z lat. scandalum) – frapantní, veř., záměrné nebo bezděčné porušení komunikační či společenské konvence, popř. závažnějších spol. norem. Většina s. se váže k nějakému konkrétnímu činu, termín je však užíván též k označení jevů, které jsou komprimovaným důsledkem řady rozhodnutí, dlouhodobější činnosti (s. např. je, ukáže-li se, že ředitel závodu léta nezvládal problematiku výroby, kterou řídil, apod.). S. se mohou týkat jednotlivců i institucí (organizací), koncentrovat se kolem určitých děl a činností, jejich publicita se může omezovat na malou skupinu nebo zahrnout celou veřejnost. Mívají i hlubší význam, vztahují se k širším spol. problémům a mnohdy snadno přerůstají v aféru, nebo ji doprovázejí. S. záměrně vyvolané mají jeden z těchto cílů: 1. upoutat pozornost na osoby, které se s. tak či onak účastní (extrémním případem je komplex Hérostratův); 2. uvést nějakou utajovanou věc ve známost, obrátit na ni pozornost veřejnosti a vynutit si řešení (např. když manžel inzultuje před skupinou přátel milence své ženy); 3. dokumentovat existenci jiného, kontroverzního názoru (hodnot, představ o životě, umění, politice) v naději, že se tak přeruší spirála mlčení a společnost si uvědomí naléhavost určitého problému, zamyslí se nad konvenčními hodnotami apod. (to byl např. smysl surrealistických výpadů vůči akademismu v umění). Záměrné systematické využívání s. se nazývá skandalizací.

scandal scandale Skandal scandalo

Jiří Linhart