Spirála mlčení

spirála mlčení – (z lat. spira = závit) – termín zavedený E. Noelle-Neumannovou v r. 1980 pro označení jedné ze zákonitostí formování a vyjadřování veřejného mínění. S.m. vzniká, když zastánci určitých názorů projevují na veřejnosti výrazně svá stanoviska a jejich odpůrci tak nečiní. Tím vzniká dojem, že prvá skupina je početnější, než je tomu ve skutečnosti, a druhá skupina se jeví jako menší. Důsledkem je, že se ve druhé názorové skupině posilují tendence veř. se nevyslovovat a ve skupině lidí dosud nerozhodných se projevují tendence připojit se k názorově dominující skupině, byť tato dominance byla jen zdánlivá . Uvedený proces se opakuje a druhá názorová skupina je stále méně patrná, což vytváří dojem, že se spirálovitě rozšiřuje mlčení o opačném, nedominantním stanovisku.

spiral of silence spirale du silence, du mutisme Schweigenspirale spirale del mutismo

Literatura: Noelle-Neumann, E.: Öffentliche Meinung. Die Entdeckung der Schweigespirale. München 1989.

Jan Herzmann