Skandalizace

skandalizace – druh práce s veřejností, resp. ovlivňování veřejného mínění, založený na záměrném a systematickém uvádění určitých jednotlivců, institucí či idejí, uměl. či dramatických děl do skandálních situací, což snižuje jejich spol. prestiž, důvěryhodnost, serióznost. Vyvolané skandály přitom mohou i nemusí mít reálný podklad (např. skutečnou zpronevěru, nevěru, homosexualitu apod.). S. patří spíše mezi praktiky polit. a hosp. podsvětí. Význ. roli v nich sehrává bulvární tisk. Publikace různých skandálů, zejm. populárních osobností, zvyšuje mnohdy zájem o určité periodikum, tisk vůbec. S. a její nebezpečí tvoří rizikovou oblast života slavných, význ. osobností a je spíše negativní stránkou života v demokr. společnostech, i když může mít i pozitivní regulační vliv např. na chování politiků. Obava ze s. může působit jako motivace k dodržování právních i morálních norem. Ani tzv. primitivní společnosti nebo malé venkovské komunity nejsou ušetřeny skandalizačních praktik. S. někdy ničí existenci a vede k ostrakismu. Záměrné šíření nepravdivých informací o osobách, institucích apod. je ovšem trestným činem a etické kodexy propagační a žurnalistické práce to pokládají za hrubé porušení profesní etiky.

scandalization scandalisation Skandalisieren messa in scandalo, diffusione degli scandali

Jiří Linhart