Osobnost populární

osobnost populární – (z lat. popularis, to od populus = lid) – označení jednotlivce žijícího ve stínu vlastní popularity. Hlavními rysy jeho způsobu života jsou: 1. kontrola veřejnosti nad všemi stránkami jeho života včetně těch, které jsou pokládány za intimní; 2. ztráta anonymity; 3. vysoká míra stylizace životních projevů a z toho pramenící vnitřní i objektivně zaznamenávaný rozpor mezi autentickým a stylizovaným životním projevem; 4. instrumentalita životních projevů, jejich podřízení zájmům získání a udržení popularity i zájmům a očekáváním veřejnosti. O.p. se obvykle stávají sportovci, zpěváci, herci, spisovatelé, úspěšní politici a vojáci, vynálezci a zlepšovatelé, podnikatelé i příslušníci dalších zajímavých profesí dělnických i nemanuálních. Popularita, která je často cílem snažení, vystupuje zároveň vůči jednotlivci jako objektivní, na něm zčásti nezávislá vnější síla. V jeho životě hraje ambivalentní roli: na jedné straně je zdrojem uspokojení, na straně druhé pak strastí a frustrací. Ztráta popularity je kritickým momentem v životě o.p. a končí někdy tragicky. Některé o.p. jsou využívány k propagaci a reklamě. Nejdůležitější ale je, že mají silný vliv na utváření vzorů chování a veřejného mínění. Vyvolávají spontánní nápodobu chování, stylu života, a to zejm. u mládeže.

popular personality personnalité (individualité) populaire populäre Persönlichkeit personalità popolare

Jiří Linhart