Stylizace

stylizace – tendence jednat či působit v intencích určitého stylu, většinou chápaná jako poněkud přepjatá snaha vyznívající nepřirozeně, vyumělkovaně. Potřeba s. vzniká: 1. na základě spontánního obdivu k určitému, ne zcela pochopenému (zažitému) vzoru stylu; 2. z touhy po zvýšení vlastní atraktivity, ať už z důvodů prestižních nebo utilitárních; 3. ze snahy vyrovnat se s úkolem, pozicí či rolí, k nimž člověk nemá přirozené dispozice. S. nemusí být nutně orientována na vnější efekt, identifikace s obdivovaným vzorem nebo zvládnutí úkolu může primárně směřovat k vnitřnímu uspokojení. Převážně lze s. chápat jako součást (byť ne nezbytnou) procesu socializace, i když s-gicky lze s. vysvětlovat také jako náhražku identifikace s rolí, výraz nedokonalé socializace. Špatně zvládnutá s. vyznívá jako afektovanost a běžně se vyskytuje v pubescentním období života. Na s. lze pohlížet také jako na propagaci určitého stylu či jeho nositele, tvůrce, může však působit i jako jejich profanace, znehodnocení. U životního stylu (resp. způsobu života) se s. jeví jako povrchní přejímání složitějších vzorců spotřeby, trávení volného času, rekreace a podobně.

stylization stylisation Stilisierung stilizzazione

Alena Vodáková