Pozice pracovní

pozice pracovní – (z lat. positio, to z ponere = klásti) – též postavení pracovní – místo jednotlivce ve struktuře činnosti zaměstnanecké organizace, spojené se specif. pracovním úkolem, resp. pracovní funkcí. Ve fyziologii práce je p.p. interpretována jako způsob, kterým je vykonávána pracovní činnost, jak jsou při ní zatíženy jednotlivé části lidského těla. V s-gii práce a s-gii průmyslu je p.p. spojením kategorií soc. statusu, soc. role a sociálního postavení ve specif. pracovních podmínkách. V ekon., tech. a org. kontextu se častěji používá termín pracovní místo, který není vázán ke konkrétní osobě. Pracovní místo je dílčí část pracoviště tvořící zákl. prvek pracovního procesu, nejmenší technol. a ekon. jednotka obsazovaná jednou pracovní silou (která tím nabývá p.p.). Vytváření a rušení pracovních míst a tím i p.p. úzce souvisí se zaváděním nových technol. postupů do pracovního procesu, se změnami vlastnictví, organizace a řízení. Zároveň je to součást politiky zaměstnanosti.

job, work position position au travail Arbeitsstellung posizione professionale

Jitka Havlová