Princip obezřetnosti

princip obezřetnosti – jeden ze zákl. principů každé ekologické politiky, která usiluje o trvalé řešení současné ekologické krize, odvrácení hrozby globální ekologické katastrofy a dosažení trvale udržitelného rozvoje společnosti. Tento princip vychází ze skutečnosti, že lidstvo a jeho životní prostředí může být ohroženo zcela nečekaně látkami nebo činnostmi, které jsou považovány za zcela neškodné. Způsobené změny mohou být nevratné a natolik závažné, že mohou vést ke globální ekologické katastrofě. Příkladů takového nečekaného vývoje z nedávné minulosti je dostatek (viz např. díra ozónová, efekt skleníkový). Proto podle p.o. tam, kde jsou důvody předpokládat, že určitá činnost nebo věc může způsobit vážné nebo nevratné škody, nesmí být nedostatek věd. jistoty o tom, že k těmto škodám dojde, důvodem k odkladu opatření, která mají těmto škodám zabránit. P.o. je důležitou součástí preventivních opatření ekologické politiky, ale svým obecným významem značně přesahuje její rámec, představuje obecnější princip, který může působit inspirativně v s-gii a politologii.

precautionary principle principe de la circonspection Princip der Umsicht principio di accortezza

Jiří Plamínek