Reflexivita

reflexivita – (z lat. reflectere = odrážet, ohýbat zpět, resp. reflexivus = zvratný) – pojem odvozený od termínu reflexe, který původně znamenal zaměření duchovní aktivity na procesy vědomí, dnes je ale v soc. vědách používán v širším smyslu, nejčastěji ve významu kritického promýšlení obsahu myšlení a předpokladu vytváření dalších teorií. O r. se mluví při promýšlení zpětného vztahu teorií k spol. zájmům, příp. k povaze soc. zkušenosti v nich obsažené. V s-gické teorii N. Luhmanna se vyskytuje termín reflexivní mechanismy u takových sociálních mechanismů, které se zaměřují na vlastní postupy (např. výzkum výzkumu, výchova vychovatelů apod.).

reflexivity réflexivité, activité réflexive Reflexivität riflessività

Literatura: Luhmann, N.: Soziale Systeme. Frankfurt a. M. 1984; Luhmann, N.: Soziologische Aufklärung. Opladen 1970.

Ivan Mucha