Rozklad statistický

rozklad statistický – též statistická dekompozice – pojmy používané v různých kontextech a úlohách statistické analýzy dat. Z tohoto hlediska lze rozlišit: a) rozklad měření na skutečnou a náhodnou složku, obecněji na složku určenou matem.statist. modelem a zbytkový (náhodný) člen podle rovnice data = model + náhodná složka; ve velké většině případů model vyjadřuje rozklad dat na příspěvky různých složek; b) rozklad variability v matem.statist. modelech (koeficienty determinace, analýza rozptylu, faktorová analýza apod.), který slouží pro statist. explikaci a přináší informaci o podílu modelového vysvětlení (výkladového schématu) a o podílech jednotlivých složek modelu na objasnění celkové rozptýlenosti (neurčitosti, entropie) datového souboru; c) rozklad korelační matice na příspěvky latentních faktorů ke zjištěným korelačním vztahům (viz faktorová analýza) – korelační matice = součet korelačních komponent působených nezávislými faktory; d) rozklad tabulky číselných hodnot na součet nezávislých složek (dílčích tabulek stejného rozměru), které vznikají nezávislými latentními faktory (viz analýza korespondenční).

statistical decomposition décomposition statistique Statistischezerlegung scomposizione statistica

Jan Řehák