Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity – Filozofie, sociologie, psychologie

Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity – Filozofie, sociologie, psychologie (1994–2008)

Sborník prací filozofické fakulty ostravské univerzity 01.jpg

Ročenka Filozofické fakulty nově zřízené Ostravské univerzity v Ostravě, vydávaná po vzoru brněnského fakultního sborníku. V letech 1994–2008 vyšlo celkem 13 čísel, sociologie v nich však byla zastoupena marginálně. Od roku 2010 sborník nahradil časopis Psychologie a její kontexty.

Zdeněk R. Nešpor