Skupina neformální

skupina neformální – soubor relativně malého počtu osob, mezi nimiž existují bezprostřední kontakty založené na primárních vztazích, avšak nejsou přesně vymezeny soc. role a nejsou stanoveny společné cíle. S.n. poskytují svým členům vysokou míru emocionálního uspokojení a naopak vedou členy k silné loajalitě. Ačkoliv formální skupina je vymezena v protikladu k s.n., neformální vztahy, které jsou základem s.n., se vytvářejí také v rámci soc. organizací, podniků, vojenských jednotek, zájmových skupin atd. S.n. vzniklé na základě neformálních vztahů uvnitř nebo na rozhraní formálních skupin mohou silně a významně – funkčně nebo dysfunkčně – intervenovat do jejich chodu. Proto je výzkum s.n. a neformálních vztahů (obvykle založený na aplikaci některé ze sociometrických technik) význ. s-gickým tématem i dnes, kdy boom mikrosociologického zájmu dávno opadl (viz makrosociologie a mikrosociologie).

informal group groupe informel informelle Gruppe gruppo informale

Miloslav Petrusek